การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๑๘
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕

๑.  การกำหนดช่วงเวลาของการแข่งขันในระดับต่างๆ
            ๑.๑  การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ ๑๘ ระดับจังหวัด
                   จัด  วันเสาร์ที่  ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
           ๑.๒  การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ  ครั้งที่ ๑๘ ระดับภาค
                   จัด  วันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 
           ๑.๓  การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ ๑๘ ระดับประเทศ
                   จัด  วันเสาร์ที่  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๕
 
๒.  การกำหนดเล่มที่ใช้แข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ  ครั้งที่ ๑๘
            ๒.๑  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
                    สารานุกรมไทย เล่มที่ ๑๗, ๒๑ และ ๓๕
                    ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่มที่ ๒, ๔  และ ๑๗  

            ๒.๒  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
                    สารานุกรมไทย เล่มที่ ๑๗, ๒๑, ๓๐,  ๓๑ และ ๓๕
                    ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่มที่ ๒, ๔  และ ๑๗

          Download  ใบสมัครการแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๑๘

Download  ใบสมัครการประกวดแต่งบทกลอนฯ และการประกวดวาดภาพระบายสีฯ ครั้งที่ ๔
(การประกวดแต่งบทกลอนฯ และวาดภาพระบายสีฯ ในหัวข้อ "เปิดประตูสู่โลกกว้าง...สร้างสรรค์สารานุกรมไทย"
โดยสามารถเลือกแต่งเป็นกลอนสี่สุภาพ หรือกลอนกาพย์ยานี 11)

โรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร, เขตดุสิต, เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, เขตสัมพันธวงศ์, เขตดินแดง,เขตห้วยขวาง
เขตพญาไท, เขตราชเทวี, เขตวังทองหลาง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ :
ไลออน นาฏยา ขวัญเจริญทรัพย์  ประธานฝ่ายสารานุกรมไทยฯ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาค 310-เอ 2 โทร. 081-8115696
ไลออน สมศักดิ์ แสงนิภา  ประธานเขต 1 ภาค 310-เอ 2 โทร. 081-8129560
ไลออน ปริญญา อ่อนเอี่ยม  นายกสโมสรไลออนส์สัมพันธวงศ์ กรุงเทพ  โทร. 081-8016331
ไลออน ศศิพัชญ์ ธีระเดชปิติรัชต์  นายกสโมสรไลออนส์บรรทัดทอง กรุงเทพ  โทร. 086-3310551
สถานที่จัดการแข่งขันกรุงเทพมหานคร :  อาคารสมาคมสโมสรไลออนส์ในประเทศไทย  << แผนที่ >>

โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ :
ไลออน ชวันรัฒน์ วุฒิโยธินวงศ์  ประธานฝ่ายสารานุกรมไทยฯ เขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ภาค 310-เอ 2 โทร. 081-7324364
ไลออน ธิติยา จุลเปมะ  ประธานเขต 4 ภาค 310-เอ 2 โทร. 081-4864817
ไลออน ชยพล จุลเปมะ  นายกสโมสรไลออนส์ลำลูกกา ปทุมธานี  โทร. 083-9925982
สถานที่จัดการแข่งขันจังหวัดปทุมธานี :  โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี  << แผนที่ >>
โรงเรียนที่มีความประสงค์เข้าร่วมการแข่งขันฯเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โปรดส่งใบสมัครมาที่อีเมล์ lionslamlukka@gmail.com
หรือส่ง Fax. มาที่เบอร์ 02- 5670887

 
 
 


Home    l    About Us    l    News    l    Gallery    l    Download    l    Contact Us    l    Site Map   
 
© Lions Club of Lamlukka Pathumthani
Club No. 056062  District 310-A2 Thailand
Developed & Designed by  Lions Club of Lamlukka Pathumthani